12
aug

Kontakt & Zameranie

Za 1. kontakt medzi firmou a zákazníkom považujeme telefonickú, mailovú alebo osobnú komunikáciu. Na základe komunikácie projekt zameriame.