Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Na základe zákona o ochrane osobných údajov si máte právo kedykoľvek vyžiadať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, aktuálny stav, prípadne právo na aktualizáciu, vymazanie, alebo blokáciu Vašich osobných údajov.

V prípade akéhokoľvek zistenia, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v akomkoľvek rozpore s ochranou Vášho osobného / súkromného života, (prípadne sú dáta nepresné), máte právo požiadať G. K. Plus o následnú nápravu daných skutočností.

V prípade nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytnete / prípadne ste poskytli našej spoločnosti nás kontaktuje emailom na gdpr@gkplus.sk

Google universal analytics

Webová lokalita gkplus.sk využíva službu Google Universal Analytics len za účelom analýzy návštevnosti a rôznych iných štatistických údajov o návštevnosti web stránky gkplus.sk .Pri využívaní tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov - formulár

Vaše údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete vyplnením kontaktného formuláru spracuvávame len za účelom spätného nakontaktovania sa na Vašu osobu. Vaše osobné údaje, ktoré sú získané prostredníctvom kontaktného formulára su podmienené Vašim súhlasom so spracovaním údajov a budú spracované len na dobu určitú kvôli splneniu účelu, prečo boli poslané a následne budú zmazané. V prípade akýchkoľvek otázok na vyššie uvedené nás kontaktujte na gdpr@gkplus.sk